The West Spring Gun

Te Koop De West Spring Gun

De West Spring Gun was een soort van katapult met 24 springveren die was ontwikkeld door kapitein A. West om vanuit een loopgraaf een handgranaat weg te slingeren ( de Mills Nr.21 "R"), Het voordeel was dat dit wegslingeren van een handgranaat vrijwel geluidloos was zodat de vijand hierdoor verrast zou worden. De eerste katapult verschenen aan het front in juli 1915.

 

Het wapen was geen succes, want het was lomp en onhandig in de nauwe loopgraven. In maart 1916 werd het wapen afgedankt. Voor zover bekent zijn twee stuks overgebleven, een is in het Imperial War Museum in Londen, die niet in actie is geweest, en de andere die is ingezet in Fricourt welke ik bezit.  Geschatte waarde West Spring Gun € 20.000, -- 

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook deze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.


Platform Online Musea
Platform Online Musea

Privé Verzameling  Te koop: Eerste Wereldoorlog 1914-1918
2018 het jaar dat het 100 jaar is geleden dat WOI beëindigd is en het heeft ruim negen miljoen slachtoffers  en 17 miljoen gewonden en psychisch gemankeerden gemaakt. 

2022 Design Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (wo-1.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend .