Ansichtkaarten WO1   [1914-1918]

Te Koop zeldzame ansichtkaarten WO1

Een zeldzame verzameling ansichtkaarten, een selectie uit een grote verzameling. De kaarten zijn in 40 jaar verzameld. Op de website is gekozen voor 50 ansichtkaarten uit een serie van 1000 kaarten. Unieke en zeldzame ansichtkaarten uit 1914 - 1918. Losse kaarten worden niet te koop aangeboden, de collectie wordt in zijn geheel aangeboden.

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook deze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.


Platform Online Musea
Platform Online Musea

Privé Verzameling  Te koop: Eerste Wereldoorlog 1914-1918
2018 het jaar dat het 100 jaar is geleden dat WOI beëindigd is en het heeft ruim negen miljoen slachtoffers  en 17 miljoen gewonden en psychisch gemankeerden gemaakt. 

2022 Design Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (wo-1.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend .