De Eerste Wereldoorlog 1914-1918


De grootste particuliere verzameling van Noord-Europa is te koop. De privé collectie van een Leeuwarder. Ruim 30 jaar verzamelen van artikelen en goederen uit de Eerste Wereldoorlog. De voorwerpen zijn gevonden in Frankrijk en zijn grotendeels opgegraven in de gronden van het strijdtoneel van de Eerste Wereldoorlog. 

Collectie militaria uit WOI

Collectie militaria uit WOI

De grootste particuliere verzameling van Noord-Europa van voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog ligt in Leeuwarden. Onzichtbaar voor het grote publiek, maar als het aan de eigenaar ligt komt daarin verandering. Leeuwarden. De verzamelaar wil niet met zijn naam in de krant. Niet alleen vanwege de financiële waarde van de verzameling, maar vooral vanwege het veiligheidsrisico. ,,Ik had vroeger een kleine expositie op de vliegbasis in Leeuwarden”, vertelt hij. "Toen kwamen er weleens mensen langs met scherpe granaten voor de verzameling. Levensgevaarlijk.” De voorwerpen van de verzamelaar zijn wel veilig. Uit de kogels is het kruid gehaald en hij heeft voor alles een vergunning.  Bron: Jan-Peter Soenveld

Connectie WOI met Friesland

Er is in Leeuwarden (het Engelse kamp/Engelsestraat en Mata Hari) en in It Heitelân (bijvoorbeeld Gaasterland, alwaar geïnterneerden verbleven in interneringskampen) 'Lieux de Mémoire' (Pierre Nora) die verwijzen naar de Grote Oorlog. Eind augustus 1914 komen de eerste Belgische soldaten in Gaasterland aan. Het zullen er uiteindelijk circa 3000 worden inclusief hun vrouwen en kinderen. Ze worden eerst ondergebracht in tentenkampen op Elfbergen, Harich, Sondel en bij particulieren. In de loop van het najaar van 1914 worden meer definitieve kampen ingericht zoals in de voormalige steenfabriek te Rijs, achter een boerderij te Oudemirdum verrijst vrouwenkamp Boskant, in de oude Rooms-katholieke kerk te Bakhuizen. bron Interneringsdepot Gaasterlân 

Ansichtkaarten WOI

Een zeldzame verzameling ansichtkaarten, een selectie uit een grote verzameling. De kaarten zijn in 40 jaar verzameld. Op de website is gekozen voor 300 ansichtkaarten uit een serie van 1000 kaarten. Unieke en zeldzame ansichtkaarten uit 1914 - 1918. Losse kaarten worden niet te koop aangeboden, de ansichtkaartencollectie wordt in zijn geheel aangeboden.


TRANSLATE

Platform Online Musea
Platform Online Musea

Privé Verzameling  Te koop: Eerste Wereldoorlog 1914-1918
2018 het jaar dat het 100 jaar is geleden dat WOI beëindigd is en het heeft ruim negen miljoen slachtoffers  en 17 miljoen gewonden en psychisch gemankeerden gemaakt. 

2016 Design Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (wo-i.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend .

 

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook deze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.