Contactformulier

Vragen over de collectie

Vanwege de privacy van de verzamelaar worden de contactgegevens niet vermeld op deze website. De communicatie gaat via het contactformulier. Een woordvoerder van de verzamelaar neemt dan contact met u op. 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook deze website archiveren en voor de lange termijn bewaren.


Platform Online Musea
Platform Online Musea

Privé Verzameling  Te koop: Eerste Wereldoorlog 1914-1918
2018 het jaar dat het 100 jaar is geleden dat WOI beëindigd is en het heeft ruim negen miljoen slachtoffers  en 17 miljoen gewonden en psychisch gemankeerden gemaakt. 

2019 Design Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (wo-i.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend .