Ansichtkaarten WOI   [1914-1918]


TRANSLATE


Aangesloten bij
Platform 
Online Musea

 

Privé Verzameling  Te koop: Eerste Wereldoorlog 1914-1918
2018 het jaar dat het 100 jaar is geleden dat WOI beëindigd is en het heeft ruim negen miljoen slachtoffers  en 17 miljoen gewonden en psychisch gemankeerden gemaakt. 

2016 Design Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (wo-i.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend .